Kopalnia Soli w Wieliczce

Kopalnia Soli „Wieliczka” uważana jest za jeden z najcenniejszych zabytków kultury materialnej i duchowej na ziemiach polskich, rocznie odwiedzany przez ponad milion turystów z całego świata. Wieliczka noclegi

To także zabytek klasy światowej, wpisany jako jeden z pierwszych dwunastu obiektów na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Wieliczka wille

Kopalnia Soli „Wieliczka” dzisiaj to zarówno wielowiekowa tradycja jak i nowoczesność, kilkusetletnia historia i podziemne miasto z rozbudowaną infrastrukturą.

Kopalnia to dorobek kilkudziesięciu pokoleń górników, pomnik historii Polski i narodu polskiego – marka, która istnieje w świadomości Polaków od stuleci.

Kopalnia Soli „Wieliczka” kiedyś była dumą królów i źródłem bogactwa kraju. Dziś jest bogactwem kultury Polaków, z którego są dumni jak niegdyś królowie.

W 1976 roku Kopalnia Soli „Wieliczka” została wpisana do krajowego rejestru zabytków, a już w 1978 trafiła na I Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kopalnia zawsze była natchnieniem dla artystów. Przyjeżdżali tutaj licznie, aby czerpać inspiracje dla swojej twórczości. Pobyt w wielickiej kopalni był na tyle fascynujący, że owocował powstawaniem rzeźb, malarskich płócien i dzieł literackich. Wielicką kopalnią i jej historią zachwycał się sam Mistrz Jan Matejko, co znalazło odbicie w tematyce jego dwóch olejnych obrazów. Jeden poświęcony jest św. Kindze; drugi ratowaniu kopalni w czasie pożaru.

Sami górnicy również nie byli pozbawieni rozlicznych artystycznych talentów, dzięki którym solne komory stawały się swoistą galerią rzeźby sakralnej. To za sprawą pokoleń rzeźbiarzy – górników – samouków, którzy pracowali przy wyposażaniu i ozdabianiu podziemnych kaplic nasza kopalnia ma rangę unikatowego zabytku w skali światowej. Każde pokolenie tu pracujących zostawiło swój ślad na solnych ociosach.

Wnętrze Kopalni jest również doskonałą scenerią dla dzieł profesjonalnych artystów. Swoje prace wystawiali tu m.in. Ryszard Horowitz, Jerzy Skolimowski oraz wielu innych artystów.

W Kopalni Soli „Wieliczka” wszystko gra. Tu odbywają się wielkie wydarzenia muzyczne i cykliczne koncerty. Występują chóry i artyści światowej klasy, którzy pragną szczyptą soli doprawić smak swojej muzyki.